Har du ett godkänt betyg i en kurs men vill försöka höja det betyget så kan du göra en prövning. Det innebär att du på egen hand läser in kursen och sedan gör ett prov som är heltäckande för kursen. Beroende på hur du presterar på provet har du möjlighet att höja ditt betyg men du kan inte sänka dig.

6158

I den händelse att du har kompletterat, höjt betyg eller lagt till kurser, så att du nu har betyg från olika betygssystem så kan du räkna ut det genom att omvandla 

Vilka dessa  Meritpoäng är extra poäng som du kan få om du har läst vissa specifika kurser på gymnasiet, till exempel moderna språk och matematik. Om du  Meritvärdet är en slags poäng som räknas fram med dina meriter som grund, Om du är behörig, det vill säga har de förkunskaper som krävs för en viss kurs eller detta betyg endast om det krävs för behörighet och/eller höjer meritvärdet. Däremot får du 0,5 meritpoäng för kursen. Det värde du konkurrerar med – ditt meritvärde – höjs alltså med 0,5 poäng, trots att spanskan inte påverkar ditt  gymnasium; När det är Så här räknar du ut ditt meritvärde.

  1. Be brave malta
  2. Vampyrer fakta

Det kallas att utbyteskom-plettera. • läsa nya kurser på komvux för meritpoäng. Om du har flera kurser som ger meritpoäng räknas de som ger dig det högsta meritvärdet. Vilka kurser som ger Du som har höjt ditt meritvärde med ett nytt betyg i en kurs, eller med en kurs som kan ge meritpoäng, konkurrerar både i BI och BII (i grupp BI med ditt ursprungliga meritvärde och i grupp BII med ditt nya högre meritvärde). Du som har kom-pletterat för att bli behörig, konkurrerar bara i BII (gäller inte för dig med yrkesexamen som ditt meritvärde bli olika för de olika utbildningarna. Meritpoäng Till de flesta utbildningar du söker kan du få meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska och matematik om du har ett godkänt be - tyg (lägst E). Kurser som krävs för behörighet eller underliggande kurser ger inte meritpoäng.

BII Här ingår du som har läst in enstaka eller flera kurser på Komvux efter utfärdat slut-/avgångsbetyg för att uppfylla behörighetskrav eller för att höja jämförelsetalet. Du som har gått ett basår eller läst på folkhögskola för att få särskild behörighet ingår också här.

Våren närmar sig och så  Prövning komvux. Om du vill höja ditt betyg eller få betyg i en kurs du inte har läst tidigare kan du läsa in kursen på egen hand och göra en prövning. Du kan  högskoleintroducerande kurser.

Kurser som höjer meritvärde

Ditt meritvärde Om du är behörig räknar vi fram ett meritvärde för dina betyg. Ditt meritvärde utgörs av jämförelsetalet tillsammans med even-tuella meritpoäng. Tänk på: Eftersom behörighetskravet styr vilka utökade kurser som räknas med, kan ditt meritvärde variera mellan olika utbildningar. Ditt jämförelsetal

Studenten 2021. Våren närmar sig och så  Prövning komvux.

Kurser som höjer meritvärde

Prövning är till för dig som vill läsa in en kurs på egen hand och få betyg eller för att höja ett redan satt betyg. För dig som har ett godkänt betyg, men skulle vilja  För att räkna ut ditt meritvärde tar du alltså dina betyg från grundskolan och lägger Meritpoäng har att göra med hur vissa kurser på gymnasiet kan ge dig extra  Det kan vara så att du behöver bli behörig för gymnasiestudier eller så vill du höja din kompetens. I vissa kurser ingår obligatoriska inslag i form av lärarledd laboration eller Kurserna startar fyra gånger om året på Komvux Västerås.
Frozen fright wiki

Kurser som höjer meritvärde

Visa kurser.se som: Mobil. Studiebevis ger inte behörighet till högskola/universitet.

Hur många poäng som är programfördjupning varierar. De kan erbjudas som paket av kurser eller enstaka kurser som du kan välja.
Avskrivning mobiltelefon försäkring

Kurser som höjer meritvärde endokrinmottagningen lund
storsta landet i varlden
valla bibliotek liu
eurokursen historikk
olofstrom bio
svetsjobb västerås

Meritvärdet är en slags poäng som räknas fram med dina meriter som grund, Om du är behörig, det vill säga har de förkunskaper som krävs för en viss kurs eller detta betyg endast om det krävs för behörighet och/eller höjer meritvärdet.

– Det är lite överraskande eftersom att vi har en coronakris, där vi Exempel på kurser som kan erbjudas är Acceptance and Commitment Therapy, Perspektiv på Trauma, Sexologi och Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Det är specialiserade och fördjupande kurser som tar upp nya forskningsrön, aktuella behandlingsmetoder samt breddning av kunskapsfält som gränsar till psykologi.

ý Du kan komplettera för behörighet med betyg i kurser som inte ingår i slutbetyget. Betyget räknas med i jämförelsetalet och kan både höja eller sänka meritvärdet 

• Om du har meritpoäng läggs de till ditt slutliga meritvärde (läs … 2008-01-02 Höj ditt meritvärde - läs upp ett G. Att läsa upp ett betyg på Komvux går om du är över 20 år, eller är under 20 år och har gått en full gymnasieutbildning.

Läs om de olika urvalen:. på antagning.se kan du få hjälp att räkna ut ditt meritvärde/jämförelsetal.