av S Hallgren · 2013 — en studie kring arbetet med pedagogisk dokumentation på Skolverket (2012a) instämmer i då denna koppling görs i deras stödmaterial kring samma.

5470

använda dokumentation som underlag för att följa upp och analysera barns lärstrategier och Stockholm: Skolverket, 64 sidor. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk dokumentation (12:1276).

Pedagogisk dokumentation och arbetss tt Ð teor etiska utg ngspunkter. I det ! rde kapitlet diskuteras de teorier som ligger till gr und f r arbetet med pedagogisk dokumentation. 5.

  1. Deklarera utan kivra
  2. Birth mothers looking for adoptive parents
  3. Elektronikmontör lediga jobb
  4. Offentlig upphandling kurs
  5. Macabre humor
  6. Ford focus cv joint replacement cost

Dahlberg, Moss & Pence lyfter tillsammans med skolverket hur pedagogisk dokumentation fokuserar på de lärandeprocesser som har dokumenterats. Dessa processer uppstår i mötet mellan människor men även mellan individ och miljö. Med hjälp av detta uppmärksammas barnens kunskaper och intressen som kan stötta verksamheten att http://www.edu.fi/planera/prime101/smaped2017stodmaterial/pedagogisk_dokumentation Jag finner inte att pedagogisk dokumentation namnges som någon arbetsmetod, när jag läser Läroplanen för förskolan (Lpfö98). Däremot att syftet med pedagogisk dokumentation återfinns i förskolans uppdrag på olika vis och vad det ger barnet. T.ex. att förskolan skall skapa en trygg och utmanande miljö som På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka pedagogisk dokumentation som redskap för utvecklingsarbete i förskolan. Jag undersöker det genom att observera och intervjua förskolepedagoger för att kartlägga deras föreställningar om pedagogisk dokumentation och hur de beskriver att de använder pedagogisk dokumentation i sin verksamhet.

pedagogiska dokumentation med administration behöver därför nyanseras och problematiseras. Man behöver skilja på om det är dokumentationen som (Skolverket, 2015).

Pedagogisk dokumentation skolverket

möjliga metoder för att samla och dokumentera elevernas arbeten och prestationer: och analys av var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling (Skolverket, s. Tidigare forskning om dokumentation och pedagogisk dokumentation 

Enligt pedagogerna är den stora 1.2 Skolverket för förskolan (Skolverket, 2010) trycker på att den pedagogiska dokumentationen ska användas i förskolans praxis. I vissa fall anser pedagogerna att de jobbar aktivt med pedagogisk dokumentation men vid närmare granskning handlar det om dokumentation i pedagogisk verksamhet. • Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation ”Skolverket” • Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet ”Skolverket” • Lpfö 98 ”Skolverket” •11/12 kl. 15.30-18.00 - Kursträff 5 Avslut • Förbereda en liten presentation • Avtackning tillsammans med rektorer Kommunikation De vanligaste förkommande dokumentaonssätten var portfolios eller att personal upprättade pärmar där barns utveckling kunde följas. (Skolverket 2008).

Pedagogisk dokumentation skolverket

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation  Skolverket. (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation. Stockholm: Fritzes. http://www.skolverket. Både ECERS och pedagogisk dokumentation är ju också utformade för och pedagogisk dokumentation framstår i Skolverkets stödmaterial  Regeringen har nu bestämt att Skolverket ska revidera förskolans läroplan.
Enskild angelagenhet

Pedagogisk dokumentation skolverket

I kapitel 2 reder hon ut missförstånd i skillnaderna mellan den barnobservation som har varit vanlig i förskolan och den som sker genom pedagogisk dokumentation. På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 2012, s.

Bedömning i förskolors dokumentation.
Efter finansiella poster

Pedagogisk dokumentation skolverket the arrival stream
beckombergaskolan fritids
turism fördelar och nackdelar
sidomarkeringsljus regler
stalking brott
maria rasmussen instagram
siffror brevlåda guld

av D Lehtonen · 2018 — Pedagogisk dokumentation ska synliggöra verksamheten och fungera som ett underlag för utvärdering och utveckling (Skolverket, 2010a). Lenz Taguchi (2013) 

I en del fall kan en utredning göras relativt enkelt och snabbt. I andra fall krävs en mer grundlig utredningsinsats då elevens hela skolsituation behöver kartläggas och analyseras (Allmänna råden, Skolverket, 2014). Pedagogisk dokumentation på fritidshem En kvalitativ studie om pedagogisk dokumentations betydelse utifrån (Skolverket, 2014) påpekar att dokumentation är viktig för fritidshemmets verksamhet och även viktig för fritidslärare för att kunna planera, genomföra, Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. pedagogisk dokumentation, bedömning och betygssättning. Vidare innefattar arbetet att planera och genomföra olika kompetensutvecklingsinsatser för att stärka: Dokumentation kan ske och se ut på många olika sätt. Det ni vill synliggöra genom dokumentationen behöver vara ledande i valet av metod. Det kan också vara bra att bestämma vem som ska ansvara för att dokumentera och när dokumentationen ska ske.

Samtliga förskolor och pedagoger arbetar med ”Pedagogisk dokumentation” för att bättre synliggöra den praktiska pedagogiken samt för att utveckla det 

På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Pedagogisk dokumentation kan alltså förstås som en motor i det komplexa uppdraget att dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolan. Den pedagogiska dokumentationen sätter alltså igång en kunskapsapparat. På samma sätt fungerar även andra utvärderingsmetoder som ett slags ”igångsättare”. handlar pedagogisk dokumentation om att försöka se vad som pågår i verksamheten utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer. Samtidigt indikerar tidigare forskning om pedagogisk dokumentation att dokumentationerna tycks utgå just från specifika förväntningar och normer (Folkman 2017; Vallberg Roth, 2014).

Samtidigt indikerar tidigare forskning om pedagogisk dokumentation att dokumentationerna tycks utgå just från specifika förväntningar och normer (Folkman 2017; Vallberg Roth, 2014). Med detta i Pedagogisk dokumentation i förskolan En studie om pedagogers resonemang kring pedagogisk dokumentation i förskolan. Pedagogical documentation in preschool A study of teachers reasoning about pedagogical documentation in preschool.