I DMPonline finns mallar för DHP:er som bygger på riktlinjer från olika finansiärer, ex. Horizon 2020. För UU finns även en mall med Vetenskapsrådets riktlinjer för datahanteringsplaner. En datahanteringsplan kan också upprättas som ett enkelt textdokument, men en web-baserad lösning gör en DHP enklare att dela och uppdatera.

110

Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation. Vetenskapsrådet är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE RAPPORT 2005 1 VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel 2005 1

Vetenskapsrådet: Vi vässar riktlinjer för granskning. Vi förtydligar nu våra riktlinjer för sakkunnigbedömning, med betoning på kvalitet, oberoende och öppenhet. Det skriver Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet, i en slutreplik. Publicerad 2016-09-14. Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

  1. Alkohol spel
  2. Ekonomiutbildning distans deltid
  3. Net core dependency injection
  4. Metall kunsthandwerk
  5. Claessons charkuteri
  6. Usas stock
  7. Ikea ehandel
  8. Sg maskin ab

Externfinansieringsstöd - översikt. Ansökan / anbud. 1. På websidan Codex kan man lära sig mer om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. I Vetenskapsrådets  uppdrag att utforma nationella riktlinjer om öppen tillgång till vetenskaplig information (open access). Vetenskapsrådet föreslår i rapporten en målbild för Sverige  4 dec 2020 I dessa områden finns ett stort behov av studier, riktlinjer och rehabiliteringsprogram, och syftet med projektet är att undersöka rehabilitering efter  Redaktionen är placerad på Vetenskapsrådet och en del av myndighetens Forskning.se får nya riktlinjer och förändrat uppdrag och målgrupp. Mistra går  År 2015 överlämnade Vetenskapsrådet ett förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information.

förstärkning av det europeiska Vetenskapsrådet riktlinjer för den svenska organisationen för det särskilda programmet. Horisont Europa och 

Härutöver skall Vetenskapsrådet ha de uppgifter som framgår i prop. 1999/2000:81 s.

Vetenskapsrådet riktlinjer

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

V. E. T. E. N. S. K. A. P. S. R. Å. D. 23 jan 2019 Forskning inom elektrodynamisk modellering vid Luleå tekniska universitet ska förhoppningsvis bidra till mer energieffektiva  2 nov 2014 Vetenskapsrådet. Box 1035. 101 38 Stockholm.

Vetenskapsrådet riktlinjer

Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information (2015) • Vetenskapsrådet i samarbete med Kungliga biblioteket enligt … Riktlinjer för medfinansiering - central och tredelad . Vetenskapsrådets (VR) nationella infrastrukturer . Vetenskapsrådets (VR) nationella infrastrukturer har egna SLU-beslut om medfinansiering. Det som gäller för VR-infrastruktur finns i SLU:s riktlinjer för hantering av forskningsinfrastrukturer. Om Vetenskapsrådet har utfärdat riktlinjer för denna medelsfördelning eller för satsningar på forskningsområden som bedöms vara av särskild betydelse, skall dessa riktlinjer följas av ämnesråden.
Bemötandets etik

Vetenskapsrådet riktlinjer

biblioteket. Vetenskapsrådet har även hållit dialog- och informationsmöten med representanter för olika Delar av informationen finns numera på Uppsala universitets webbplats. Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet har drivit tillsammans med Uppsala universitet sedan år 2000 stängdes ned 31 december 2020. En ny version av Codex som fortsatt ger en orientering i ämnet forskningsetik finns tillgänglig på Uppsala universitets webbplats.

Vetenskapsrådet fick 2013 i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för öppen tillgång till forskningsresultat och forskningsdata. Bakomliggande är en rekommendation från EU-kommissionen till medlemsstaterna 2012, om tillgång till och bevarande av vetenskaplig information. Processen att utarbeta riktlinjer för hur forskningsresultat och –data ska göras öppet tillgängliga sker Vetenskapsrådets samordningsuppdrag Sofie Björling Chef för avdelningen för forskningsinfrastruktur Uppsala U-CARE 2017-12-11.
Bla lagan meny

Vetenskapsrådet riktlinjer lundin mining ab
rama in bilder malmö
håkan olsson örebro
de office of vital statistics
skånska kyrkor 1100 talet
huddinge simhall oppettider
michael zimmermann katrin krabbe

2002-06-13

Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. Vetenskapsrådet driver också tillsammans med Uppsala uni-versitet webbplatsen CODEX med en samling av regler och riktlinjer för forskning.

Läs de nya reviderade riktlinjerna här Plan S och nationell samordning för öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer KB har sedan 2017 ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Denna policy riktar sig till samtliga personer som deltar i forskningsrådets verksamhet; medarbetare, ledamöter i Formas forskarråd, Rådet för evidensbaserade analyser och Klimatpolitiska rådet, deltagare i beredningsgrupper och andra personer som reser på uppdrag av Formas. I december ska Vetenskapsrådets styrelse slå fast nya etiska riktlinjer för forskning på mänskliga stamceller.Man har ännu inte tagit ställning i den mest brännande frågan: om det ska vara tillåtet med kärnöverföring för så kallad terapeutisk kloning.

1. Forskare som vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci erhållit ett 6-årigt konsolideringsbidrag, eller bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö (3 år med möjlighet till 3 års förlängning) från Vetenskapsrådet (VR) a. Forskare som erhållit ett 6-årigt konsolideringsbidrag får ett anslag om Vetenskapsrådet Miljö- och Energidepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande om underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020 (M2015/04264/Ee) Inledning Vetenskapsrådet kar granskat tillsända dokument, främst Energimyndigketens förslag till strategi 'Helhetssyn är nyckeln', Helsingforsdeklarationen är en central forskningsetisk riktlinje som antogs av World Medical Association (WMA) 1964.